Chính sách bảo mật

Tác giả Phan Tuấn Anh – Sở Khoa học và Công nghệ  đã xây dựng ứng dụng Di sản văn hóa Quảng Trị dưới dạng ứng dụng miễn phí. Các dịch vụ kèm theo ứng dụng ( nếu có) được cung cấp bởi ông Phan Tuấn Anh, được truyền thông, khai thác bởi Công ty cổ phần Quản lý và Truyền thông Micviet là miễn phí và được thiết kế để sử dụng cho người dùng tìm hiểu các di sản văn hóa của tỉnh Quảng Trị.

Trang này được sử dụng để thông báo cho khách truy cập trang ứng dụng về các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân nếu bạn quyết định sử dụng ứng dụng và dịch vụ của của chúng tôi.

Nếu bạn chọn sử dụng ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi thì bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện dịch vụ. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ những trường hợp được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

Các điều khoản được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập được tại Di sản văn hóa Quảng Trị, trừ khi được quy định khác trong Chính sách quyền riêng tư này.

Thu thập và sử dụng thông tin

Để có trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn như:  tên người dùng, địa chỉ, vị trí, …

Thông tin mà chúng tôi yêu cầu được lưu giữ trên thiết bị của bạn và không được chúng tôi thu thập dưới bất kỳ hình thức nào sẽ được chúng tôi lưu giữ và sử dụng như mô tả trong chính sách quyền riêng tư này.

Ứng dụng sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba có thể thu thập thông tin dùng để nhận dạng bạn.

Dữ liệu nhật ký

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng bất cứ khi nào bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, trong trường hợp xảy ra lỗi trong ứng dụng chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu và thông tin thông qua các sản phẩm của bên thứ ba trên điện thoại của bạn có tên là Dữ liệu nhật ký. Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (“IP”) của thiết bị, tên thiết bị, phiên bản hệ điều hành, cấu hình của ứng dụng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, ngày và giờ bạn sử dụng Dịch vụ và các số liệu thống kê khác.

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể hợp tác với các công ty và cá nhân bên thứ ba vì những lý do sau:

  • Để tạo điều kiện thuận lợi cho Dịch vụ của chúng tôi;
  • Cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi;
  • Để thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ; hoặc
  • Để hỗ trợ chúng tôi phân tích cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi muốn thông báo cho người dùng Dịch vụ này rằng các bên thứ ba này có quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn. Lý do là để thay mặt chúng tôi thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, họ

có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác.

Bảo vệ

Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân của bạn, do đó chúng tôi đang cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ thông tin đó. Nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn và đáng tin cậy 100% và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web đó. Lưu ý rằng các trang web bên ngoài này có thể không được điều hành bởi chúng tôi. Vì vậy, tôi thực sự khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của các trang web này. Tôi không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ này không đề cập đến bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện ra rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, chúng tôi ngay lập tức xóa thông tin này khỏi máy chủ của chúng tôi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện các hành động cần thiết.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Chúng tôi đôi khi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình. Vì vậy, bạn nên xem lại trang này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách quyền riêng tư mới trên trang này. Những thay đổi này có hiệu lực ngay lập tức sau khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách quyền riêng tư của của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: quangtri.dost@gmail.com