Di Sản Thiên Nhiên Thế Giới

1. Vịnh Hạ Long:

Di Sản Thiên Nhiên Thế Giới

Ngày 17/12/1994, vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới với giá trị ngoại hạng về mặt thẩm mỹ, lần thứ hai, vào ngày 2/12/2000 Vịnh Hạ Long tiếp tục được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chuẩn về giá trị địa chất, địa mạo.

2. Vườn Quốc Gia Phong Nha-Kẻ Bàng:

Di Sản Thiên Nhiên Thế Giới

Phong nha kẻ bàng
Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới vào ngày 03/07/ 2003  với tiêu chí về địa chất, là một tập hợp bằng chứng ấn tượng về lịch sử trái đất.
Di Sản Văn Hóa: (05 Di Sản)