Được thiết kế chạy trên hệ điều hành Android và Window

Phone cũng được các chuyên gia quan tâm hỗ trợ và xây dựng. Nhằm giúp cho người sử dụng có thể dễ dàng truy cập vào các ứng dụng một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn

– Di tích lịch sử tỉnh Quảng Trị;

– Di tích lịch sử thành phố Đông Hà;

– Cụm di tích Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972.

Application

 

Application

 

Application

Application

Application

Application

Application

 

Application